Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Prof. dr hab. n. med. Ewa Bień


Doktor habilitowana nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej.

Pełni funkcję zastępcy ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, kierując Oddziałem Chemioterapii Dziecięcej.

Jest wykładowcą Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i nauczycielem studentów polskich i anglojęzycznych, opiekunem stażystów podyplomowych i lekarzy specjalizujących się w pediatrii i onko-hematologii dziecięcej.

 

Opublikowała ponad 330 prac naukowych i streszczeń zjazdowych, jest autorką 12 rozdziałów w ogólnopolskich książkach z pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej.

 

Koordynuje diagnostykę i leczenie oraz konsultuje trudne przypadki dzieci z nowotworami rzadko występującymi w Polsce (w ramach Ogólnopolskiego Programu Guzów Rzadko Występujących u Dzieci) i Europie (jako członek-założyciel międzynarodowej grupy specjalistów ds. guzów rzadko występujących EXPeRT).

 

Jest członkiem Zespołu ekspertów ds. zaburzeń odżywienia u dzieci z chorobami onko-hematologicznymi, powołanego przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej w celu opracowania rekomendacji żywieniowych dla tej grupy chorych.

Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, tj: SIOP-Europe, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

 

Najważniejsze zainteresowania kliniczne:

  • diagnostyka i leczenie schorzeń onkologicznych i hematologicznych u dzieci,
  • diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych, zmian guzowatych oraz nieprawidłowych wyników badań biochemicznych i radiologicznych, sugerujących chorobę onkologiczną lub hematologiczną,
  • markery nowotworowe,
  • nowotwory rzadko występujące u dzieci,
  • dawstwo i transplantacja komórek krwiotwórczych, wskazania do pobierania i przechowywania krwi pępowinowej,
  • schorzenia i zespoły predysponujące do rozwoju nowotworów,
  • zaburzenia odżywienia  w chorobie nowotworowej i schorzeniach hematologicznych.