Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr Magdalena Dettlaff-Dunowska


Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.Specjalista Pediatrii.

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Od 2017r. Jest słuchaczką studiów Doktoranckich GUMed.

Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Swoją wiedzę poszerza stale uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych.