Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Agnieszka Jankowska


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej Gdańsku, po szkoleniu specjalizacyjnym w Klinice Pediatrii, Gatstroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci uzyskała tytuł specjalisty pediatrii. W tym też czasie przeprowadziła przewód doktorski i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W kolejnych latach zdobywała wiedzę i doskonaliła umiejętności zawodowe w zakresie gastroenterologii dziecięcej co zaowocowało tytułem specjalisty w tej dziedzinie.

Jako członek szpitalnego zespołu żywieniowego opiekuje się dziećmi z zaburzeniami odżywiania wymagającymi leczenia żywieniowego zarówno dojelitowego jak i pozajelitowego w szpitalu i w warunkach domowych.

 

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej.

 

Ponadto jest członkiem/ szefem zespołu lekarskiego programu „ 6-10-14 Dla Zdrowia”.

 

Uczestniczy w szkoleniach i zjazdach pediatrycznych oraz gastroenterologicznych w Polsce i poza jej granicami.

Autorka i współautorka ok 50 publikacji naukowych.

 

Wolny czas spędza najchętniej na Kaszubach, przy dobrej lekturze i kawie.