Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Marcin Łosin


Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii dziecięcej, pracuje w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizacja z zakresu chirurgii dziecięcej zdana z wyróżnieniem.

Główne przedmioty zainteresowań medycznych: chirurgia małoinwazyjna, chirurgia noworodka, chirurgia rekonstrukcyjna i onkologicza. 


Sprawowane funkcje: 2012-2014 rok Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej.
od 2014 roku- Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTCHD


Staże w zagranicznych klinikach chirurgii dziecięcej:

2007r- Oregon Health & Science University (OHSU), Portland, USA,

2007- Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Tübingen, Niemcy.

2012 r- Children’s Hospital Boston, Harvard University, USA. 


Jest autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych oraz doniesień z
jazdowych opublikowanych między innymi w czasopismach „Neoplasia”, „European Journal of Pediatric Surgery”, „Journal of Pediatric Surgery” oraz „Videosurgery”

Jest członkiem

  • Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
  • Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
  • Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endoskopowych