Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Marek Rocławski


Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu chirurgii kręgosłupa pt. „Ocena wyników operacyjnego leczenia skoliozy idiopatycznej sposobem tylnej korekcji i stabilizacji” (praca wyróżniona 1 Nagrodą za Najlepszą Pracę Doktorską w dziedzinie Chirurgii Kręgosłupa).
Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK), towarzystw międzynarodowych:  AO Spine i AO Trauma.
Od 2007 roku pracuje w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED w Szpitalu Copernicus Podmiot Leczniczy na stanowisku adiunkta.
Jest autorem i współautorem 37 publikacji naukowych, współautorem podręcznika dla studentów medycyny pt. „Ortopedia i Traumatologia” a także jednym z tłumaczy nowoczesnego podręcznika ortopedycznego “Campbell’s Operative Orthopaedics” 12th edition.