Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Michał Maternik


Ukończył w 2002 roku Akademię Medyczną w Gdańsku na Wydziale Lekarskim.

W 2008 obronił pracę doktorską pt. „Funkcja nerek i pęcherza w przebiegu nefropatii zaporowej u pacjentów z zastawką cewki tylnej”.

W 2009 roku uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii, w 2013 z zakresu nefrologii, a w 2015 z zakresu nefrologii dziecięcej.

Przez całą swoją dotychczasową karierę zawodową związany z Kliniką Pediatrii Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi leczenie pacjentów z zaburzeniami mikcji w ramach Poradni Chorób Nerek.

Organizuje i prowadzi kursy z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń mikcji u dzieci w Polsce i za granicą.
Od 2010 roku jest Regionalnym Przedstawicielem International Children’s Continence Society na obszar Europy Środkowej.

Jest członkiem grupy ekspertów powołanej przez Ministra Zdrowia do opracowania standardów postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy (2012) oraz zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń mikcji u dzieci (2016).

Jest autorem i współautorem publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń mikcji u dzieci.