Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. społ. Daria Bogucka


Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny.

Od lat prowadzi konsultacje psychologiczne (diagnoza, terapia psychologiczna, psychoedukacja/wsparcie rodziny) m. in. Pacjentów Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia dzieci, Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, a także Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień tworząc i realizując projekty dotyczące promocji zdrowia oraz psychologii zdrowia.

Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; prowadzi także zajęcia z zakresu diagnostyki oraz terapii psychologicznej w chorobach somatycznych na Studiach podyplomowych z Psychologii klinicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Ponadto od 2011 roku, jest zaangażowana w działania Gdańskiego Programu Zdrowotnego
w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci
i młodzieży „6-10-14 dla zdrowia”.

Autorka publikacji z zakresu psychologii zdrowia.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.