Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Pediatria

Dziedzina medycyny zajmująca się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem.

Chirurgia Dziecięca

Dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Urologia Dziecięca

Dziedzina chirurgii zajmująca się budową, fizjologią i schorzeniami układu moczowo-płciowego człowieka.

Chirurgia Plastyczna

Dziedzina medycyny zajmująca się rekonstrukcją wad wrodzonych i nabytych ciała.

Laryngologia

Laryngologia, to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.

Kardiologia

Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego.

Hematologia

Nauką zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego.

Alergologia

Dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń alergicznych.

Gastroenterologia

Dziedzina medycyny zajmująca się czynnościami i schorzeniami układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, odbytu i gruczołów trawiennych (wątroba, trzustka) oraz dróg żółciowych.

Pulmonologia

Dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego

Neurologia

Dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Radiologia

Dziedzina medycyny zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka.

Nefrologia

Dziedzina medycyny zajmująca się nieinwazyjnym leczeniem schorzeń układu moczowego.

Ortopedia

Dyscyplina medyczna skupiająca się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu.

Onkologia Dziecięca

Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem oraz leczeniem.

Psychologia

Nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka

Genetyka

Nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.

Logopedia / Neurologopedia

Nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Psychiatria

Dermatologia

Dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami skóry i jej przydatków oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi.

Endokrynologia

Endokrynologia – nauka o wydzielaniu wewnętrznym, gruczołach, hormonach i ich działaniu.

Dietetyka

Nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego