Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr hab. n. med. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz, Prof. GUMed


Kierownik Pracowni Genetyki Klinicznej Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykładowca genetyki klinicznej zarówno dla polskich jak i anglojęzycznych studentów medycyny, stomatologii i psychologii zdrowia.

Prowadzi kursy z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń genomowych dla lekarzy i diagnostów specjalizujących się w dziedzinie genetyki.

 

Laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Premiera za najlepszą rozprawę habilitacyjną (2015), nagrodę Ministra Zdrowia za najlepiej zdany

egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej (2013), nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą polską pracę naukową z

zakresu genetyki człowieka (2009) oraz Laur Czerwonej Róży dla Najlepszego Studenta Wybrzeża (2002).

 

Jest członkiem europejskiego zespołu ekspertów ds. diagnostyki molekularnej chorób nerek (ErkNet – The European Rare Kidney Disease Reference Network);

koordynuje diagnostykę genetyczną zespołów nerczycowych w Polsce i Europie (konsorcja PodoNet i EuRenOmics). Jest współautorką polskich wytycznych dot.

diagnostyki molekularnej wielotorbielowatości nerek dziedziczonej autosomalnie dominująco (ADPKD).

 

Jest autorką i współautorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu genetyki chorób nerek, zaburzeń genomowych oraz onkogenetyki.

 

Główne zainteresowania kliniczne:

•             diagnostyka różnicowa zaburzeń genomowych (zespół wad wrodzonych, dysmorfia, niepełnosprawność intelektualna)

•             diagnostyka molekularna chorób nerek

•             genetyczne predyspozycje do nowotworów

 

Wolny czas spędza najchętniej na polu golfowym, ma już jedno hole-in-one na swojej karcie wyników.