Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Katarzyna Kaźmierska


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej.

W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie Pediatrii.

Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Pediatrii ,Gastroenterologii ,Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie poza regularną pracą kliniczną z pacjentami uczestniczy w licznych projektach naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i wygłaszanych zarówno w polskich jak i zagranicznych źródłach.

Na stałe związana z lecznictwem otwartym ,od 2008 roku pracuje jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.