Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Anna Romanowicz-Sołtyszewska


Drogę zawodową rozpoczęła na Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydziale Lekarskim, gdzie ukończyła studia w 2006 roku.

W 2014 roku została specjalistą w zakresie pediatrii, a w 2018 roku specjalistą w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

Od 2013 roku jest zawodowo związana ze Szpitalem Copernicus w Gdańsku, Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W swojej praktyce zawodowej szczególną uwagę koncentruje na kardiologii zachowawczej u dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnostyką kardiologiczną, oceną badania EKG, wykonuje echo serca, leczy wady wrodzone serca, zaburzenia rytmu serca, kwalifikuje do leczenia operacyjnego i interwencyjnego.

Zainteresowania medyczne realizuje również w pracy naukowej. Jako główny obszar badawczy wybrała problematykę zespołu metabolicznego u dzieci. Rozpoznanie i analiza czynników ryzyka zespołu metabolicznego w populacji wieku rozwojowego stanowi ważne zagadnienie w opiece nad małymi i nastoletnimi pacjentami.

W 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

Stale dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, aktywnie poszerza wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, bierze czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach medycznych dotyczących pediatrii i kardiologii dziecięcej.

Włada biegle językiem angielskim.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą, a wolny czas najchętniej spędza z rodziną.