Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr n. med. Wojciech Radys


Specjalista pediatrii i gastroenterologii, pracuje w Klinice Pediatrii,
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego.

W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie
pracy „Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori”.

Główne przedmioty zainteresowań medycznych: endoskopia przewodu pokarmowego u
dzieci, choroby przełyku i jelit u dzieci.

Jest autorem i współautorem ponad 50 prac naukowych oraz doniesień
zjazdowych.