Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Mgr Alicja Maszk


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku logopedia  i filologia polska.

Dodatkowo ukończyła magisterskie studia uzupełniające na kierunku logopedia, spec. wczesna interwencja logopedyczna oraz neurologopedia. 

 

Ukończyła liczne szkolenia:

Szkolenie z dr Anną Regner: „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.”

Reorganizacja Neurofunkcjonalna wg Beatriz Padovan – moduł II.

Szkolenie z Esther de Ru: „Kinesiotaping w neurologopedii”.

Szkolenie z prof. D. Plutą-Wojciechowską: „Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową”- Fundacja „Fonia”.

Szkolenie z mgr Magdaleną Mazur: „Dysartria wyzwaniem dla logopedy” – Centrum Terapii Logop.

Szkolenie z dr Aleksandrą Ładą: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (moduł I) – Centrum Mowy i Ruchu Elf.

Reorganizacja Neurofunkcjonalna wg Beatriz Padovan – moduł I.

Szkolenie z dr Magdaleną Grycman: „Znaczenie partnera w rozwiązywaniu komunikacyjnych problemów dzieci ze złożonymi trudnościami w porozumiewaniu się” – PSONI Koło Gdańsk.

Terapia miofunkcjonalna w wieku od 9 – 99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel.

„Koncepcja Castillo Moralesa rodem z Argentyny – narzędzia do diagnozy i terapii pacjentów” – wykład Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska.

„Kontakt z ciałem w Koncepcji Castillo Moralesa” – warsztaty Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska.

Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom I – Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej.

Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania® – warsztaty Centrum Metody Krakowskiej.

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – warsztaty Centrum Metody Krakowskiej.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI) – szkolenie w GPP w Gdańsku.

Szkolenie z dr Mirą Rządzką: „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”.

Kurs organizowany przez Centrum Rehabilitacji Holimedica: „Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne”.