Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Mgr Karolina Krakowiak


Ukończyła studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w 2014 roku.

 

Od początku kariery zawodowej związana z fizjoterapią pediatryczną. Przez lata zdobywała doświadczenie jako pracownik Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Dziecięcego „Polanki” w Gdańsku. Wcześniej współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Gdańsku.

 

Stale rozwija swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach związanych z fizjoterapią pediatryczną.

 

Ukończone kursy:

  • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
  • Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia

Skolioz

  • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym – według

„Terapii Zukunft-Huber”

  • Dziecko wiotkie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Rozwój psychomotoryczny i ontogeneza 3-6 miesiąc
  • Rozwój psychomotoryczny i ontogeneza motoryczna 0-3 miesiąc
  • Kinesiology Taping
  • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy