Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Hematologia

hero-image

Najczęstsze schorzenia leczone przez hematologa obejmują:

 • niedokrwistość
 • niedobory odporności
 • skazy krwotoczne
 • ostre białaczki szpikowe
 • ostre białaczki limfatyczne
 • zespoły mielodysplastyczne
 • przewlekła białaczka szpikowa
 • czerwienica prawdziwa
 • nadpłytkowość samoistna
 • pierwotne włóknienie szpiku
 • przewlekła białaczka eozynofilowa i i inne hipereozynofilie
 • mastocytoza
 • przewlekła białaczka mielomonocytowa
 • przewlekła białaczka limfocytowa
 • chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki nie-Hodgkina)
 • chłoniak Hodgina
 • szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi)
 • zespół hamofagocytowy

 

 

 

Nasi specjaliści

Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska
Specjalista Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Specjalista Pediatrii

Więcej >
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bień
Specjalista Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Specjalista Pediatrii

Więcej >