Centrum Pediatrii „Nord Clinic” jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym specjalistycznym ośrodkiem stworzonym z troski o zdrowie dzieci.
Sb - Nd: Zamknięte
Dr n. społ. Daria Bogucka
Psycholog
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Od lat prowadzi konsultacje psychologiczne (diagnoza, terapia psychologiczna, psychoedukacja/wsparcie rodziny) m. in. Pacjentów Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia dzieci, Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, a także Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień tworząc i realizując projekty dotyczące promocji zdrowia oraz psychologii zdrowia. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; prowadzi także zajęcia z zakresu diagnostyki oraz terapii psychologicznej w chorobach somatycznych na Studiach podyplomowych z Psychologii klinicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto od 2011 roku, jest zaangażowana w działania Gdańskiego Programu Zdrowotnego w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży „6-10-14 dla zdrowia”. Autorka publikacji z zakresu psychologii zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizacja Psycholog
Tytuł Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny.
Dni pracy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek