Centrum Pediatrii Nord Clinic ul. C.K. Norwida 3 U2, 80-280 Gdańsk

Rejestracja: 733 22 77 88 / pn-pt 9.00-19.00 / rejestracja@nordclinic.pl

Dr hab. n. med Andrzej Gołębiewski


Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Doktor habilitowany nauk medycznych, posiada specjalizacje z zakresu chirurgii dziecięcej oraz urologii dziecięcej.

Związany z Kliniką Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konsultant wojewódzki z zakresu urologii dziecięcej.

Specjalizuje się zarówno w chirurgii dziecięcej, jak i urologii dziecięcej. Szczególnie zainteresowany rozwojem technik laparoskopowych i endoskopowych (chirurgia małoinwazyjna).

Odbył liczne staże i szkolenia, między innymi:

  • 3 miesięczne stypendium naukowe w Columbia Presbyterian Medical Center, New York, USA (oddział chirurgii dziecięcej)
  • 2-miesięczne stypendium w Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy (oddział chirurgii dziecięcej i urologii)
  • doroczne konferencje Europejskiego Stowarzyszenia Urologii Dziecięcej (ESPU- European Society for Paediatric Urology)
  • doroczne kongresy Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (PTUDz)
  • doroczne kongresy Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziecięcej Chirurgii Endoskopowej (IPEG – International Pediatric Endosurgery Group)

Jest członkiem

  • Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
  • Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
  • Polskiego Towarzystwa Urologicznego