Centrum Pediatrii „Nord Clinic” jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym specjalistycznym ośrodkiem stworzonym z troski o zdrowie dzieci.
Sb - Nd: Zamknięte

Regulamin wizyty

§ 1 

GODZINY OTWARCIA

 1. Nord Clinic Centrum Pediatrii otwarte jest w godzinach 09:00-19:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niektórych dni świątecznych.
 2. Nord Clinic Centrum Pediatrii zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku przyjęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych.

§ 2 

REZERWACJA WIZYTY I PŁATNOŚĆ

 1. Pacjent umawia się na wizytę online przez stronę internetową www.nordclinic.pl, telefonicznie pod numerem 733227788, za pośrednictwem portalu znanylekarz.pl lub osobiście w recepcji Nord Clinic Centrum Pediatrii.
 2. Zalecana jest rezerwacja konsultacji/badania przynajmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez recepcję dostępności terminu.
 3. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin badania lub konsultacji informuje o tym fakcie recepcję oraz reguluje należność po badaniu lub konsultacji wg cennika dostępnego na stronie www.nordclinic.pl lub w recepcji.

§ 3

ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Na konsultację/badanie należy przybyć najlepiej 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten jest potrzebny do wypełnienia kwestionariusza
 2. Do niektórych badań, potrzebne jest specjalne przygotowanie. Szczegółowe informacje o tym jak przygotować się do danego badania pacjent może otrzymać w recepcji Nord Clinic Centrum Pediatrii lub na stronie internetowej www.nordclinic.pl w zakładce Strefa pacjenta.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Nord Clinic Centrum Pediatrii wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, rodzica lub opiekuna faktycznego.

§ 4

ZABRANIA SIĘ

 1. Na terenie Nord Clinic Centrum Pediatrii zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu.
 2. Z konsultacji i badań nie mogą korzystać osoby:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  – których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych  pacjentów i obsługi,
  – których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 3.  Obsługa Centrum Pediatrii Nord Clinic zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (agresja, wulgarny język itd.).

§ 5

SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI

 1. Każdy pacjent w Nord Clinic Centrum Pediatrii traktowany jest indywidualnie, więc czas konsultacji/badania może ulec wydłużeniu. Godzina zapisu na badanie/konsultację nie jest równoznaczna z godziną wejścia do gabinetu. Recepcja na bieżąco informuje o ewentualnym opóźnieniu przez sms pozostałych pacjentów.
 2. W przypadku spóźnienia pacjenta na badanie/konsultację, Nord Clinic Centrum Pediatrii zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności przyjęć pacjentów (pacjent spóźniony będzie musiał przepuścić inne osoby oczekujące w kolejce) lub przesunięcia konsultacji/badania na inny termin.
 3. W przypadku nieodwołania lub odwołania ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu przez pacjenta, może ponieść koszt konsultacji lub badania. Konsultację lub badanie można bezkosztowo odwołać na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
 4. Nord Clinic Centrum Pediatrii zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wcześniej wizyty lub zabiegu z przyczyn losowych i zaproponowania Pacjentowi innego, dogodnego dla niego terminu.

§ 6

KONSULTACJE LEKARSKIE

 1. Konsultacje lekarskie odbywają się wyłącznie w Nord Clinic Centrum Pediatrii.
 2. Nord Clinic Centrum Pediatrii nie oferuje wizyt domowych. 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla pacjentów na stronie www.nordclinic.pl zakładce Strefa pacjenta oraz na tablicy informacyjnej Nord Clinic Centrum Pediatrii.

§ 9

SKARGI I REKLAMACJE

 1. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od badania lub konsultacji. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: sekretariat@nordclinic.pl lub listownie na adres: Nord Clinic Centrum Pediatrii, ul. Leśmiana 7/U18 80-280 Gdańsk.
 2. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania korespondencji.