Centrum Pediatrii „Nord Clinic” jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym specjalistycznym ośrodkiem stworzonym z troski o zdrowie dzieci.
Sb - Nd: Zamknięte

Nauka zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego.

Najczęstsze schorzenia leczone przez hematologa obejmują:

– niedokrwistość

– niedobory odporności

– skazy krwotoczne

– ostre białaczki szpikowe

– ostre białaczki limfatyczne

– zespoły mielodysplastyczne

– przewlekła białaczka szpikowa

– czerwienica prawdziwa

– nadpłytkowość samoistna

– pierwotne włóknienie szpiku

– przewlekła białaczka eozynofilowa i i inne hipereozynofilie

– mastocytoza

– przewlekła białaczka mielomonocytowa

– przewlekła białaczka limfocytowa

– chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki nie-Hodgkina)

– chłoniak Hodgina

– szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi)

– zespół hamofagocytowy

Specjalista Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Specjalista Pediatrii

Specjalista Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Specjalista Pediatrii

Specjalista Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Specjalista Pediatrii

Specjalista Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Specjalista Pediatrii