Centrum Pediatrii „Nord Clinic” jest nowoczesnym, doskonale wyposażonym specjalistycznym ośrodkiem stworzonym z troski o zdrowie dzieci.
Sb - Nd: Zamknięte
Mgr Alicja Maszk
Neurologopeda, logopeda
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Dodatkowo ukończyła magisterskie studia uzupełniające na kierunku logopedia, spec. wczesna interwencja logopedyczna oraz neurologopedia.

Ukończyła liczne szkolenia: Szkolenie z dr Anną Regner: „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.” Reorganizacja Neurofunkcjonalna wg Beatriz Padovan – moduł II. Szkolenie z Esther de Ru: „Kinesiotaping w neurologopedii”. Szkolenie z prof. D. Plutą-Wojciechowską: „Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową”- Fundacja „Fonia”. Szkolenie z mgr Magdaleną Mazur: „Dysartria wyzwaniem dla logopedy” – Centrum Terapii Logop. Szkolenie z dr Aleksandrą Ładą: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (moduł I) – Centrum Mowy i Ruchu Elf. Reorganizacja Neurofunkcjonalna wg Beatriz Padovan – moduł I. Szkolenie z dr Magdaleną Grycman: „Znaczenie partnera w rozwiązywaniu komunikacyjnych problemów dzieci ze złożonymi trudnościami w porozumiewaniu się” – PSONI Koło Gdańsk. Terapia miofunkcjonalna w wieku od 9 – 99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel. „Koncepcja Castillo Moralesa rodem z Argentyny – narzędzia do diagnozy i terapii pacjentów” – wykład Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska. „Kontakt z ciałem w Koncepcji Castillo Moralesa” – warsztaty Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska. Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom I – Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej. Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania® – warsztaty Centrum Metody Krakowskiej. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – warsztaty Centrum Metody Krakowskiej. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI) – szkolenie w GPP w Gdańsku. Szkolenie z dr Mirą Rządzką: „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”. Kurs organizowany przez Centrum Rehabilitacji Holimedica: „Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne”.

Specjalizacja Neurologopeda, logopeda
Tytuł Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku logopedia i filologia polska.
Dni pracy poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Zarejestruj wizytę: